1 de octubre de 2018

Convocatoria de ayudas para el transporte urbano universitario - Coruña y Ferrol - curso 2018/2019.

Importante y de interés para el alumnado universitario que comienza curso ya.

Convocatoria de ayudas para el transporte urbano en la ciudad de A Coruña y para las Áreas de transporte metropolitano de A Coruña y de Ferrol, curso 2018/2019


Lo más importante, el plazo de que disponéis:
Hasta el 19 de octubre de 2018

Algunas pinceladas sobre lo que concierne a la Tarjeta Millennium (disponéis de la totalidad de la información en los enlaces al pie del post):

A Universidade da Coruña (UDC) convoca 2070 axudas para o transporte urbano na cidade da Coruña e para transporte metropolitano da Coruña e Ferrol destinadas ao alumnado da UDC que estea matriculado no curso 2018-19 nun mínimo de 30 créditos nunha titulación oficial no campus da Coruña ou no campus de Ferrol e cumpra os requisitos esixidos nesta convocatoria (entre eles, o non superar os 13.500€ da renta persoal dispoñible).


MODALIDADES E CONDICIÓNS PARA SE BENEFICIAR DAS AXUDAS:

As modalidades de axudas serán dúas:

> unha destinada ao transporte urbano da cidade da Coruña
> outra destinada ao transporte metropolitano das áreas metropolitanas da Coruña e de Ferrol.

Para se poder beneficiar destas axudas no transporte urbano da Coruña ou metropolitano será requisito inescusable posuír o seguinte:

  • A Tarxeta Millenium no caso do transporte urbano na cidade da Coruña.
    Para axilizar a xestión da axuda, no caso de que non teña a citada tarxeta, recoméndaselle ao alumnado solicitala canto antes, para o que debe acudir ás oficinas do Concello da Coruña sitas na Estación de Autobuses, no Ágora ou ben no Pazo de María Pita.
  • A Tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia para as áreas metropolitanas:
          a) No caso do alumnado da UDC que curse estudos na Coruña os desprazamentos bonificados son os desprazamentos entre calquera concello da área de transporte metropolitano da Coruña e os concellos da Coruña e de Oleiros en que se localizan as dependencias universitarias. A relación de concellos que integran a ATM da Coruña aparece recollida na seguinte ligazón: http://tmg.xunta.gal/areada-coruna

          b) No caso de alumnado da UDC que cursa os seus estudos en Ferrol os desprazamentos  bonificados neste caso son os desprazamentos entre calquera dos concellos da Area de Transporte  Metropolitano de Ferrol e o concello de Ferrol en que se localizan as dependencias universitarias. A  relación de concellos que integran a ATM de Ferrol aparece recollida no seguinte enlace web:
http://tmg.xunta.gal/area-de-ferrol


Nota del Blog Busurbano:
Dehamos a vuestra disposición el enlace al
DOSSIER BUSURBANO sobre la Tarjeta Millennium.


Facultade Ciencias do Deporte / Educ. Física:

O alumnado que curse estudos na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física e resida no concello da Coruña terá que posuír a TMG para se poder beneficiar da axuda.
A tarxeta Millenium non dá dereito a esta bonificación.

Nota del Blog Busurbano:
Enlace a la página del inef donde se actualizarán los datos de estas ayudas.


Algunas condiciones:

No caso da tarxeta Millenium para transporte urbano o alumnado terá un prazo de dous meses para a activar desde a resolución definitiva da convocatoria. No caso de non o facer así, perderá o dereito á axuda. A tarxeta Millenium poderá ser utilizada no curso seguinte por aquel alumnado que non esgotara a totalidade das viaxes subvencionadas e continúe estudos na UDC para o curso seguinte, ata esgotar as viaxes ou ata o 30 de novembro de 2019.

O número máximo de anos en que un/unha alumno/a se pode beneficiar desta axuda será o seguinte:
− Para os estudos das ramas de enxeñaría e arquitectura: dous anos máis dos establecidos no plan de estudos.
− Para o resto dos estudos: un ano máis dos establecidos no plan de estudos.


CONTÍA DAS AXUDAS:

O importe máximo da subvención por cada alumno/a será en todos os casos de 120 €

No caso do campus da Coruña e para usar no transporte urbano coa tarxeta Millenium disporá de 300 viaxes subvencionadas pola Universidade con 0,40 euros cada unha. 

_________________

Disponéis de la totalidad de la información en los enlaces siguientes:

Universidade da Coruña

> Documentos: Anuncio [pdf]

> Enlace a la página del INEF donde se actualizarían los datos de estas ayudas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí tienes tu espacio para comentarios busurbanos...: