19 de enero de 2012

"O BNG denuncia a ineficacia do "novo carril bus", que impide que os buses cumpran tódalas viaxes"

Reproducimos el texto que el BNG cuelga en su blog, con los temas candentes que viene abanderando poniendo "encima de la mesa" . Todo ello ya os sonará, pues lo hemos ido recogiendo de la prensa local a lo largo de estas semanas, pero además se hace inmediato eco específico de esta nota La Voz, El Ideal y La Opinión:

<<Cando se cumpre un mes da posta en funcionamento da chamada Rede Urbana Eficiente, Xan Caxigal e Ermitas Valencia, concelleiros do BNG, denunciaron hoxe a ineficacia que está a demostrar o novo sistema de carril bus, que está a impedir que os autobuses cumpran as viaxes mínimas estipuladas por liña...>>

(después del corte, el texto íntegro en lo que refiere al tema en cuestión)


En declaracións aos medios, Caxigal fíxose eco das numerosas protestas de usuarios e usuarias do bus, que están a sufrir os prexuízos deste sistema, dados os constantes atrasos nas liñas do autobús. "Temos detectado e comprobado que as liñas dos autobuses non cumpren as frecuencias e empeoran as condicións do tránsito rodado, xa que a Rede Urbana Eficiente causa confusión entre os automobilistas", sinala Caxigal, quen advirte de que "é frecuente ver nas paradas que debido aos atrasos mesmo se chegan a acumular ao mesmo tempo dous autobuses da mesma liña".


Caxigal tamén salientou que "están a ser habituais as duplas filas e os vehículos mal estacionados que impiden que o autobús circule con normalidade cumprindo as frecuencias na zona do Ensanche". Ademais, censurou que o bus "non colle no novo carril, porque os buses miden 2,50 metros e o ancho do carril é de 2,40 metros", o que prexudica aínda máis a mobilidade.

"O BNG xa o repetiu por activa e por pasiva: o prioritario na mobilidade debe ser o transporte público, porque só así poderá garantirse o cumprimento das frecuencias", indicou. "E debe ser prioritario non só na propia ordenación física e técnica do tráfico, senón tamén na propia concepción do sistema de transporte", engadiu. Alí onde se implantaron sistemas similares, como en Bilbo, Donosti ou Valencia demostrouse que a eficacia destes sempre dependeu en primeiro lugar de priorizar o transporte público sobre o privado.

O concelleiro nacionalista reiterou a aposta do BNG por un plan de mobilidade integral que combine distintos medios de transporte tanto a nivel local como comarcal.


A campaña publicitaria pagada cos cartos de todos e todas é proba do mal funcionamento da Rede Urbana Eficiente

O concelleiro do BNG sinalou que "proba do mal funcionamento da chamada Rede Urbana Eficiente é o lanzamento da campaña publicitaria que vén de sacar o Goberno local, unha campaña pagada cos cartos de todos os coruñeses e coruñesas e que loa as supostas virtudes do sistema con folletos e con vídeos que non recollen probas reais, senón simulacións".

A este respecto, anuncia que presentou unha pregunta para a súa resposta escrita sobre os custos desta campaña, que non estaba contemplada. Así, pregúntalle ao Goberno local en que informes se baseou para iniciar esta campaña e con cargo a que partida orzamentaria corresponde o financiamento da mesma.

O Goberno local non só xustificou no Pleno ordinario do luns a suba, senón que demostrou estar orgulloso de facelo

O BNG segue recollendo reclamacións de usuarios e usuarias pola suba do prezo do bus. A este respecto, Caxigal advertiu que "é intolerábel que mentres os buses non cumpren as frecuencias e os prezos soben, a Compañía de Tranvías obteña espectaculares beneficios e reparta millóns de euros en dividendos aos seus accionistas".

Lembramos que o BNG, despois de ter accedido ao Rexistro Mercantil, revelou que a Compañía de Tranvías gañou 4,2 millóns de euros no 2010 a conta dos coruñeses e coruñesas, sen que estes beneficios repercutiran en melloras do servizo de autobús. E é que a pesar de ter unha necesidade de subvención de 3,1 millóns de euros, o Concello outorgoulle en axudas 7,3 millóns. De aí que a empresa repartira entre os seus accionistas dividendos de 2 millóns de euros.

Caxigal puxo de manifesto que a suba do prezo do billete é ilegal, tal e como denunciou o BNG nun recurso que foi desestimado polo Goberno local. Aos efectos de aplicación na fórmula polinómica do factor man de obra aplicouse a variación de salarios derivado do Convenio Colectivo da empresa, cando no artigo 20 do Regulamento precísase que a variación a aplicar é a do índice do salario mínimo. En consecuencia, o índice de variación da man de obra debería ser o +1,30 por cento e non o +6,33 por cento, co cal o resultado final da fórmula de revisión de prezos debería ser +3,505 por cento, e non o +6,675 por cento, que foi o acordado. Isto significa que o Goberno de Negreira aprobou unha revisión de tarifas superior nun 90 por cento ao que correspondía legalmente.

Malia estas denuncias constatábeis no Regulamento do Servizo aprobado en 1986, o Goberno local non só xustificou no Pleno ordinario do luns a suba, senón que demostrou estar orgulloso de facelo. Así, o portavoz do Goberno local teimou nas súas intervencións en loar as negociación que mantivo coa Compañía de Tranvías e que tiveron como resultado que os usuarios do bus teñamos que pagar 5 céntimos máis no contexto de crise que sufrimos e que os colectivos máis desfavorecidos, como as persoas desempregadas, as pensionistas e o estudantado teñan tamén que pagar máis.

Fuente: BNG-Galiza.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí tienes tu espacio para comentarios busurbanos...: