26 de septiembre de 2016

El nuevo mapa de líneas del bus urbano coruñés, para el verano de 2017. Y volverá el #CarrilBus.

Reproducimos la entrevista que La Opinión le realizó al concejal de Movilidad del concello, Daniel Dïaz Grandío. Como habéis leído en titulo, hay ya cierta concreción en los proyectos anunciados en su programa. Pero vamos por partes...:
_________________________________

Tralo primeiro ano de aterraxe en María Pita, o Goberno local fixou as políticas de mobilidade como un dos grandes retos do seu segundo exercicio. Na recta final da Semana da Mobilidade, o concelleiro do ramo, Daniel Díaz Grandío, explicaba nesta entrevista de La Opinión de A Coruña o estado en que se atopan os grandes proxectos do seu departamento.

-A reorganización completa das liñas de bus urbano foi un dos obxectivos que se marcaron para este segundo ano de mandato. Cando estará en marcha?

-Este ano foi un ano convulso no que os orzamentos se aprobaron cunhas enmendas do PSOE e o PP que deixaron tocadas a algunhas concellerías. No caso da miña, reducíronse un 50% os fondos para asistencias técnicas, e iso impide desenvolver moitas iniciativas porque non podes redactar proxectos, é dicir, o taco de papeis no que se di que hai que facer. Destas asistencias é de onde saen proxectos como a reorganización dos buses ou a peonalización da Cidade Vella.


-Daquela, cando se modificará a rede de autobús?

-De cara a negociación do orzamento de 2017 puxemos enriba da mesa cuestións con nomes e apelidos e un deles é a reorganización liñas bus. Prevemos que poida estar para o ano que vén, dentro do segundo mandato.

-Cales serán as liñas mestras deste novo sistema?

-A praza de Pontevedra vai ser un núcleo fundamental para o transporte público. Xa o é agora se se se analiza o numero de buses que están rondando cada hora. Este punto da cidade une a saída do istmo de Monte Alto e comunícao con outras vías moi importantes como a avenida Finisterre ou Juan Flórez.

-Dixeron que esta reorganización contaría cun proceso participativo. Cando prevén realizar esas consultas?

-O proceso acelerarase a partir de 2017 se o orzamento está listo a inicios de ano. Se iso pasa, confiamos en poder lanzar esa parte de participación sobre a reestructuración do transporte urbano a partir da primavera.

-Os veciños de Monte Alto reclamaban que se mantivese a liña directa do 17 entre o barrio en o CHUAC. Vanna manter?

-Esas recollidas de información ás asociacións de veciños van ser contempladas e as cuestións que sexan relevantes para os barrios, como o que reclama a asociación veciñal de Monte Alto, van a ser introducidas dentro disto.

-Vai volver o carril bus ás rúas da Coruña?

-Si, contemplamos que poida estar instalado en 2017. O plan é que o carril bus sexa un dos proxectos con nomes e apelidos que poremos sobre a mesa na negociación do orzamento en 2017.

-Entendo que non se porá en marcha até que no se reorganice o mapa de rutas completo.

-Poríase antes, o que pasa é que hai que resolver outro tipo de actuacións, non só relativas á instalación do carril bus senón tamén de mellora da infraestructura viaria por onde pasa o bus.

-En que rúas se ubicará?

-Non o vou adiantar. Por San Andrés non vai pasar, así que quedan poucas alternativas para ubicalo. Son obvias e por algunhas xa estivo instalado no pasado.


-Unha promesa electoral do Goberno era a de revisar a concesión con Tranvías da Coruña. En que situación se atopa ese proceso?

-A negociación das tarifas vai comezar en breves. Non vou adiantar moito antes de falar coa propia Compañía de Tranvías pero si que estamos en permanente revisión dos factores que compoñen a fórmula matemática coa que se calcula o prezo do billete. Algúns deles son polémicos desde hai anos aínda que ningún gobernos local se atreveu a tocalos. Nós deixamos esa vía aberta todavía, pero permíteme que non adiante máis detalles sobre o concreto.

-Pero van modificar a fórmula matemática coa que se calcula o prezo do billete?
-Si.-Cando se instalarán as cámaras de vixilancia na Mariña para controlar a circulación pola superficie?

-É cuestión dun par de semanas. Un proxecto piloto do programa Smart City do anterior Goberno prevía instalar cámaras na rúa Luchana e noutras perpendiculares á Mariña. Agora estas cámaras van ser recolocadas desde a Autoridade Portuaria até o hotel Finisterre para facer un control de matrícula que conseguirá o obxectivo de retirar ao persoal da Policía Local da zona.

-Os coches que pasen sen autorización serán multados?

-Claro, farán un control seguindo unha listaxe branca e negra. É dicir, a listaxe branca incluirá as matrículas de vehículos que poden pasar sen problema, como os do transporte público ou os residentes na zona que teñen, por exemplo, un vado nese tramo.

-Un dos puntos críticos trala apertura do túnel da Mariña é a praza de Ourense. Como se vai intervir para evitar problemas de tráfico?

-A nosa intención é mellorar fondamente o transporte publico estes catro anos así que, entendendo que se vai reducir o uso do transporte privado, xa descartamos propostas que saíron nalgún momento por aí, como a de construír un túnel. Non imos abrir outro burato no que tirar cartos. A solución que lle imos dar a ese cruce é continuar coa regulación semafórica que xa está funcionando agora mesmo. A Policía Local, por medio da sala de pantallas, está a facer unha labor encomiable forzando os ciclos semafóricos en función da demanda e por agora este sistema está a funcionar bastante ben.

-Na boca oposta do túnel, na zona das Ánimas, tamén continúa a sinalización provisional, con divisores de plástico. O anterior Goberno falaba de facer unha rotonda. Que van facer?

-Aínda non temos nada concretado. Esta é unha zona altamente sensible, rodeada dun ámbito histórico protexido, como é a zona das murallas e do Castelo de San Antón, e requerirá dunha repensada con calma. Hai outras implicacións ademais das de Mobilidade e niso terá moito que dicir o departamento de Rexeneración Urbana. É preciso ter unha visión máis fonda en canto á sua planificación.

-Cales serán os seguintes pasos na peonalización da Cidade Vella?

-O noso plan será falar primeiro coas asociacións de veciños. Xa que a nivel orzamentario non podemos executar redaccións de proxectos, polo menos si comezar a falar de solucións. Perdimos unha oportunidade moi grande cando se construíu ese parking soterrado no Parrote,que decepcionou aos vecinos por non ofrecer unha solución inmediata.

-Xa pasou medio ano desde que abriu o túnel do Parrote. Que prazos manexan para peonalizar o barrio?

-A redacción do plan de peonalización vai entrar nesta fase de negociación para orzamento de 2017.

-Que alternativas dará o Concello aos veciños da Cidade Vella que xa non poderán estacionar nas rúas do barrio?

-Unha das alternativas sobre a mesa é dotar aos aparcadoiros en superficie dos arredores da Cidade Vella dun estatus específico para os residentes . O que debe quedar claro é que calquera solución que se lle dea aos veciños non pasa por dotar de prazas de aparcamento gratuítas aos 800 residentes.

-Falouse de asinar un convenio co parking do Parrote para que os residentes puidesen estacionar a un menor prezo.

-A posibilidade de convenio coas empresas concesionarias de aparcadoiros está lonxe, non é unha opción que guste ao Concello.

-No Dillo Ti de Monte Alto anunciaron a peonalizacion da rúa Marola. Como está ese proxecto?

-O Concello vai abrir un espazo de reflexión coa veciñanza de Monte Alto, para que dean a coñecer as súas necesidades e que poida ser un proceso participado pola xente. A nosa intención é peonalizar a rúa Marola e así o vai defender o Goberno local.

-Cando comezarán as obras do carril bici que enlazará A Pasaxe coa Mariña?

-Esa actuación está dentro dun convenio que se vai asinar coa Deputación provincial, que vai ser quen financie as obras. Firmarase este ano e iso implica que ao longo de 2017 o tramo entre Ponte Pasaxe e a Mariña estará acabado.

-Diversas asociacións denunciaron a tardanza do Goberno á hora de conceder licencias de ocupación do espazo público. Que está a acontecer?

-Non acontece nada estraño. Eu creo que non hai ningún cambio sustancial en canto a solicitudes de ocupación. A única cuestión é que pedimos responsabilidade a todo o mundo no que se refire aos prazos en que se fan as solicitudes e, sobretodo, no requerimento de información básica necesaria para dar o visto bo. Non é o mesmo unha ocupación para poñer un hinchable na rúa que para instalar unhas bombonas, que requerirán dun certificado.

-A dobre ringleira continúa a ser un problema na cidade. Hai algún plan para poñerlle fin máis alá da vía punitiva?

-A política punitiva de multas penso que é efectiva. Á marxe diso non temos máis plan. A loita contra a dobre ringleira vai por campañas en vías onde este problema é especialmente sensible e as multas estanse poñendo.

-Veciños con mobilidade reducida queixáronse pola existencia de prazas de estacionamento habilitas para eles que non cumpren a normativa.

-Estamos en contacto con ese colectivos e sempre que nos trasladan problemas puntuais tentamos darlle solución. Houbo precisamente un problema na zona do oceanográfico e solventouse.

-Pero hai algún plan concreto de adaptar á normativa estas prazas de estacionamento?

-Estamos abordando unha campaña para habilitar máis prazas de aparcadoiro para a mobilidade reducida. Está habendo unha adaptación da normativa porque o número de prazas está por debaixo do limite legal establecido.

-Que se vai facer cos camiños de ferro do tranvía que están inutilizados polo paseo?

-Dentro dos orzamentos participativos houbo unha solicitude que se declarou viable e que propuña reaproveitar o espazo da vía para habilitar un carril bici.

-E ao Concello que lle parece?

-O Concello estudou a viabilidade retirar as vías de ferro pero o gasto da actuación era brutal. Se esta proposta sae adiante, o que se fará con elas será cubrilas, como se podería facer sobre calquera outra superficie da cidade. Sobre a posibilidade de que o tranvía se volvese a poñer en marcha, o que sinalaban os estudos que fixeramos era que o investimento económico era totalmente inasumible.

-Outra proposta que pasou o filtro da viabilidade nos orzamentos participativos propón peonalizar o entorno do mercado de San Agustín. Que lle parece?

-O Concello deu esa resposta de que era un proxecto viable porque cre que así é. O que acontede é que esa actuación conlevaría un traballo de falar cos vecinos, cos comerciantes e de buscar un punto común, que puidese sacar o tránsito dunha zona que eu creo que ben o merece.

Fuente: La Opinión de A Coruña
Imágenes: Blog Busurbano      

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquí tienes tu espacio para comentarios busurbanos...: